Medlemmar i:
BRiF

Fördelarna med kanaltätning/relining

  • Förbättrat inomhusklimat
  • Minskade värmeförluster
  • Förbättrad värmeåtervinning
  • Minskat elbehov för fläktdrift
  • Ekonomisk besparing

Renoveringen sker utan håltagningar eller annan åverkan på fastigheten samt utan större inverkan för de boende. Lösningen med våra produkter minskar tillkommande kostnader för återställande av befintliga miljöer.

Fungerande ventilation ger oss bättre inomhusmiljö

Det finns flera olika typer av ventilation, från de enklaste med självdrag till avancerade ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX). De har olika fördelar och nackdelar, det gemensamma är att de alla påverkas av läckande kanaler.

Relining av alla typer av ventilationskanaler samt imkanaler i flerfamiljshus

Vi erbjuder kostnadseffektiv och tillförlitlig renovering av ventilationskanaler och imkanaler.

Insatsröret i komposit är ett relinings material som utprovats som insatsrör och installeras i fastighetens befintliga ventilationskanaler.

Kvalité och rekommendationer

Infodringsmaterialen är vattenbaserat och miljövänligt genom hela livscykeln. Beräknad livslängd överstigande 50 år. Materialet är bedömt av SundaHus, som givit infodringsmaterialen högsta bedömningsklass A. Vidare rekommenderas materialet av Byggvarubedömningen.
Materialet är BASTA-registrerat vilket innebär att vi kan styrka att produkterna klarar de högt ställda kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Samt innehar Typgodkännande från Kiwa Sverige.

 

Miljö

Produkten är marknadens mest miljövänliga och klimatsmarta alternativ för relining av ventilation. Insatsröret i komposit består av vattenbaserade hartser. Materialet är miljövänligt genom hela livscykeln.
Samtliga produkter finns registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Fördelaktigt garantiprogram, kunden får 25 års garanti på arbete och material

Du som kund får upp till 25 års garanti som omfattar såväl arbete som material. Samtliga våra produkter har en beräknad livslängd överstigande 50 år. Vi har beslutat att följa branschstandard och lämnar därför 25 års garanti på samtliga produkter under förutsättning att materialet har installerats korrekt av en certifierad och godkänd installatör. Bolaget avsätter löpande pengar till garantifond som täcker såväl arbete som material vid händelse av garantiåtgärd.

GARANTIBEVIS

Av installatör får du ett egenkontrolldokument och garantibevis som följer kraven i branschstandard Certifierad SkorstensEntrepenör. Egenkontrolldokumentet och garantibeviset är kundens trygghet om något skulle gå fel i framtiden.

Vill du veta mer om relining eller få en kostnadsfri offert? Hör av dig redan idag.

VI ARBETAR I SÖDRA SVERIGE

Osäker på kvaliteten på era gamla rör?
Kontakta oss så kommer vi ut och inspekterar på plats. Vänta inte tills det är för sent med renoveringen av era rör – det kan bli kostsamt!

Kontakta oss

Vi erbjuder jour

Vi erbjuder oftast jour dygnet runt – ofta uppstår akuta ledningsproblem såsom vattenläckage eller stopp i avloppet efter arbetstid, under helger och på kvällar. Därför har vi på Pipe Relining Syd alltid jour.