Medlemmar i:
BRiF

Rörinspektion

Återkommande stopp i avloppen? Då kan en kamerainspektion vara rätt för dig! Lika viktigt vid reparation eller om och tillbyggnader av fastigheter kan en kamerainspektion av spill/dagvatten och dräneringsrör vara en god idé.

KONTROLLERA RÖREN

Vi erbjuder höghus, bostadsrättsföreningar, privata fastigheter och företag en övergripande kontroll. Som ett resultat av detta kan onödiga kostnader sparas med ett bra beslutsunderlag av avloppsinstallationen.

Vid driftstörningar i ledningar kan vi med hjälp av en kamera undersöka felorsak och bestämma dess avstånd till startpunkten. Dessutom kan underhållsinspektion av rörledningarna ge bra underlag för att planera reparationer som relining eller byte av avloppsrör som är skadade på olika sätt.

 

Det finns fyra st kategorier av TV-inspektioner som vi kan erbjuda

Felsökning
Filmning av ledning sker ofta efter återkommande driftsstörningar. I grunden är prioriteten att snabbt finna orsaken till ett problem för att omedelbart åtgärda felet.

Besiktning av funktion
Filmning görs för att konstatera ledningens funktion, tex för att kartlägga omfattningen av påbyggnad och sedimentering. För att förtydliga sker denna undersökning när ledningsägaren önskar information om systemets driftstatus och ventilation.

Besiktning av kondition
Filmning sker för att få en insikt i ledningens kondition inför en eventuell ombyggnad eller renovering. Kraven är högre än vid felsökning. Kameran ska alltid ha färgbild. Ledningssystemet ska högtrycksspolas inför filmning. Som ett resultat av detta kan vi få en bild av skicket på rören och om fastigheten exempelvis behöver en relining eller stambyte.

Slutbesiktning
Filmning av nylagda avloppsledningar samt renoverade rörledningar sker i syfte att lokalisera eventuella observationer i form av rör skador.

 

Utöver relining, rörinspektion och ventilationskontroller utför dessutom service och jour dygnet runt vid exempelvis stopp i avloppet eller andra problem med rören.

Vill du veta mer om relining eller få en kostnadsfri offert? Hör av dig redan idag.

VI ARBETAR I SÖDRA SVERIGE

Osäker på kvaliteten på era gamla rör?
Kontakta oss så kommer vi ut och inspekterar på plats. Vänta inte tills det är för sent med renoveringen av era rör – det kan bli kostsamt!

Kontakta oss