Osäker på kvaliteten på era gamla rör?

Rörinspektion i Skåne

Rörinspektion – Kontrollera rören innan det är för sent!

Återkommande stopp i avloppen? Då kan en Kamerainspektion vara rätt för dig! Vid reparation eller om och tillbyggnader av fastigheter kan en rörinspektion av spill/dagvatten och dräneringsrör vara en god idé.

Kontrollera rören

Vi erbjuder höghus, bostadsrättsföreningar, privata fastigheter och företag en övergripande kontroll. Onödiga kostnader kan sparas med ett bra beslutsunderlag av avloppsinstallationen.

Vid driftstörningar i ledningar kan vi med hjälp av en kamera undersöka felorsak och bestämma dess avstånd till startpunkten. Underhållsinspektion av rörledningarna kan ge bra underlag för att planera reparationer som relining eller byte av avloppsrör som är skadade på olika sätt.

Osäker på kvaliteten på era gamla rör?

Kontakta oss så kommer vi ut och inspekterar på plats. Vänta inte tills det är för sent med renoveringen av era rör – det kan bli kostsamt!

Kontakta oss för relining och rörinspektion.

Ditt avlopp håller inte för evigt och förr eller senare måste du göra något åt det.Att helt byta ut avloppssystemet är ett stort, smutsigt och kostsamt ingrepp.Att renovera rör med relining istället har många fördelar, en av dem är att du slipper renovera övriga delar av huset.Kontakta oss för en kostnadsfri offert! Vi är självklart BRiF anslutna

$

Kontakta oss

Vad vi kan erbjuda med en rörinspektion

Det finns 4st katergorier av TV-inspektioner som vi kan erbjuda

Felsökning

Filmning av ledning sker ofta efter återkommande driftsstörningar. Prioritet är att snabbt finna orsaken till ett problem för att omedelbart åtgärda felet.

Besiktning av funktion

Filmning görs för att konstatera ledningens funktion, tex för att kartlägga omfattningen av påbyggnad och sedimentering. Denna undersökning sker när ledningsägaren önskar information om systemets driftstatus och ventilation.

Besiktning av kondition

Filmning sker för att få en insikt i ledningens kondition inför en eventuell ombyggnad eller renovering. Kraven är högre än vid felsökning. Kameran ska alltid ha färgbild. Ledningssystemet ska högtrycksspolas inför filmning. Här kan vi få en bild av skicket på rören och om fastigheten exempelvis behöver en relining eller stambyte.

Slutbesiktning

Filmning av nylagda avloppsledningar samt renoverade rörledningar sker i syfte att lokalisera eventuella observationer i form av rör skador.

Bo kvar - i lugn & ro

Att renovera genom relining är ett smart val!
Våra metoder är både snabba och kostnadseffektiva och med vår långa erfarenhet och våra höga kvalitetskrav så tänjer vi på gränserna för vad som tidigare varit möjligt. Dina avloppsrör renoveras och blir som nya utan att du behöver riva ut gamla rör. Detta innebär minimal mängd med avfall, minimala störningar och lägre kostnad jämfört med ett traditionellt stambyte. Sammanfattningsvis, med relining får du en högkvalitativ renovering av ert avloppssystem, samtidigt som du gör en långsiktig investering i din fastighet.