Det räcker oftast
med relining.

Relining – Kostnadseffektivt, snabbt, smidigt och komfortabelt!

Istället för stambyte kan man välja att renovera gamla utslitna avloppsrör, så kallad relining. Med Pipe Relining Syd i Skåne får ni nya avloppsrör utan att riva ut dom gamla.

Vad är relining?

Relining – Rörinfodring – Rörrenovering är samlingsnamn för en rad olika metoder för att renovera rör genom att de befintliga rören beläggs invändigt med ett nytt rör inuti det gamla.I stället för att byta ut de gamla avloppen lagar man dem helt enkelt inifrån, vilket bland annat förlänger livslängden och sparar miljön.Det viktigt att relining genomförs på rätt sätt. Varje projekt är unikt och förbereds noggrant. Våra tekniker har lång erfarenhet och rätt utbildning och självklart är vi BRiF anslutna.

Relining är samlingsbegreppet i branschen för att förnya och renovera rörledningar från insidan. Istället för att byta ut hela rören kan man med relining renovera dem istället. Det är både billigare och mer tidseffektivt. Relining kan man utföra på olika sätt och med olika typer av metoder. Pipe Relining Syd använder en beprövad metod med en egen utvecklad teknik för bästa resultat.

Kvalitativ rörrenovering

Pipe Relining Syd AB levererar alltid förstklassig relining.Vi erbjuder kostnadseffektiva och anpassade lösningar inom avloppsrenovering för alla behov.Allt vårt arbete protokollförs och dokumenteras och vi kvalitetssäkras även årligen av RISE och följer branschföreningen BRiFs standard. Varje projekt är unikt och vi anstränger oss alltid för att hitta den bästa lösningen utifrån våra kunders särskilda förutsättningar och önskemål.

Pipe Relining Syd ska i sin verksamhet med rörrenovering av spill- och dagvattenledningar i fastigheter, uppfylla kundens och samhällets krav. Information om vår produkt och våra tjänster ska vara tydlig. Vi lägger stor vikt vid att kunden förstår vad vår leverans innebär och att kundens förväntningar alltid ska tillgodoses. Vårt kvalitetsarbete ska därför präglas av ständiga förbättringar. Våra medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i kvalitets- och miljöarbete.

Kontakta oss för relining och rörinspektion.

Ditt avlopp håller inte för evigt och förr eller senare måste du göra något åt det.Att helt byta ut avloppssystemet är ett stort, smutsigt och kostsamt ingrepp.Att renovera rör med relining istället har många fördelar, en av dem är att du slipper renovera övriga delar av huset.Kontakta oss för en kostnadsfri offert! Vi är självklart BRiF anslutna

$

Kontakta oss

Medvetna materialval för hållbart byggande

Våran produkt vid installation av strumpa/foder finns med i SundaHus databas. SundaHus miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Produkt med lång livslängd

Materialen som vi använder för att renovera rör är en beprövad och godkänd produkt. Den har tillverkats sedan 50-talet och är vanligt förekommande i karosser till sportbilar, blad till vindkraftverk och mycket mer. Vårt material och vår produkt har testats och godkänts av olika certifierings-institut i flertalet länder. Vår produkt har en livslängd på minst 50 år och i de flesta fall lämnar vi 10 års garanti på utförandet.

Hänsyn till miljö

Pipe Relining Syd arbetar aktivt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Miljöarbetet präglas därför av ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp. Vi uppfyller lagar och förordningar och övriga bestämmelser som omfattar vår verksamhet. Alla medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i miljöarbetet.

Bo kvar - i lugn & ro

Att renovera genom relining är ett smart val!
Våra metoder är både snabba och kostnadseffektiva och med vår långa erfarenhet och våra höga kvalitetskrav så tänjer vi på gränserna för vad som tidigare varit möjligt när det gäller relining.Genom relining renoveras dina avloppsrör och blir som nya utan att du behöver riva ut gamla rör.Detta innebär minimal mängd med avfall, minimala störningar och lägre kostnad jämfört med ett traditionellt stambyte. Med relining får du en högkvalitativ renovering av ert avloppssystem, samtidigt som du gör en långsiktig investering i din fastighet.