Skydda dina ledningar från läckage

Effektiv kanaltätning i Skåne

Kanaltätning – En effektiv lösning för att spara pengar och skapa ett bra inomhusklimat. 

Läckande ventilationskanaler skapar onödiga uppvärmningskostnader och ett dåligt luftklimat i fastigheten. Vi tätar ventilationskanaler oavsett vilken form, storlek och material systemet har, och de gamla befintliga kanalerna används som form. Täta kanaler ger bättre boendemiljö, spar energi och ser till att er byggnad uppfyller obligatorisk ventilationskontroll OVK.

Läckande ventilation – ett onödigt vanligt förekommande problem

Upp mot 80% av frånluftskanalerna i Svenska bostadshus byggda före 1990 läcker. Detta innebär onödiga spillkostnader och i de flesta fall även ett dålig inomhusklimat. Bra ventilation är lagstadgat och läckor är vanlig orsak till att ventilationen inte fungerar tillfreds, och I sin tur inte uppfyller OVK, obligatorisk ventilationskontroll. 

Så fungerar kanaltätning

Ett impregnerat foder med kompositmaterial förs in i ventilationskanalen och blåses upp med hjälp av tryckluft. Materialet självhärdar under tryck och bildar därefter ett nytt tätt rör på insidan. Kompositmaterialet använder hela ventilationskanalens storlek och klarar både böjar och övergångar mellan olika diametrar. Arbetet kräver inga rivningar eller ingrepp, och materialet som används är ofarligt att andas in även vid härdningsprocessen. 

Lång livslängd

Vårt material har en förväntad livslängd upp emot 50 år. Livslängden har beräknats genom tester I laboratorium. Produkten är  även brandsäker, och uppfyller boverkets byggregler (BBR) samt är med i byggvarubedömningen och SundaHus.

VILL DU VETA MER OM
HUR VI KAN HJÄLPA DIG?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Kanaltätning med Linervent-metoden.

Hur mycket kostar det att utföra en kanaltätning?

Pipe Relining Syd strävar alltid efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser utan att kompromissa med kvaliteten på våra tjänster. Vi förstår vikten av att hålla sig inom budget och erbjuder därför kostnadseffektiva lösningar för avloppsspolning som passar alla behov och plånböcker. Kontakta oss för en gratis offert. 

Vanliga frågor och svar

Vad är kanaltätning?

Kanaltätning är en effektiv lösning för att renovera och säkerställa att läckage inte förekommer i ventilationssystemet. 

Varför är kanaltätning viktigt?

Kanaltätning är viktigt då de säkerställer ett sunt inomhusklimat och onödiga uppvärmningskostnader. Det har dessutom en betydligt mindre miljöpåverkan jämfört med att riva ut befintligt ventilationssystem.

Vilka typer av material används för kanaltätning?

Vi använder oss av Linervent och deras beprövade Linervent-metoden vid kanaltätning. Efter rengöring och filmning av kanalen fylls en “strumpa” av kevlarmaterial med polymer. Materialet förs sedan in i ett tryckkärl som i sin tur skjuter in den nya kanalen i den gamla befintliga som används som form. Efter självhärdning under tryck finns en ny tät kanal inuti den gamla.

När bör kanaltätning utföras?

Kanaltätning bör utföras när det finns misstankar om läckage, eller när kanalen börjar närma sig sin förmodade livslängd. 

Hur lång tid tar det att utföra kanaltätning?

Tiden det tar att utföra kanaltätning varierar beroende på fastighetens storlek och utformning. I de flesta fall påverkas boende endast ett par dagar vars under en entreprenad.

 

Kontakta oss för kanaltätning

På vår firma förstår vi vikten av att erbjuda kostnadseffektiva lösningar för kanaltätning. Vi strävar alltid efter att hålla konkurrenskraftiga priser utan att kompromissa med kvaliteten på våra tjänster. Med vårt engagemang för överlägsen service och långsiktig kundnöjdhet kan du lita på oss för pålitlig och effektiv kanaltätning som passar dina behov och budget. Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

$

Kontakta oss

Vad vi kan erbjuda

Det finns 4st katergorier av TV-inspektioner som vi kan erbjuda

Felsökning

Filmning av ledning sker ofta efter återkommande driftsstörningar. Prioritet är att snabbt finna orsaken till ett problem för att omedelbart åtgärda felet.

Besiktning av funktion

Filmning görs för att konstatera ledningens funktion, tex för att kartlägga omfattningen av påbyggnad och sedimentering. Denna undersökning sker när ledningsägaren önskar information om systemets driftstatus och ventilation.

Besiktning av kondition

Filmning sker för att få en insikt i ledningens kondition inför en eventuell ombyggnad eller renovering. Kraven är högre än vid felsökning. Kameran ska alltid ha färgbild. Ledningssystemet ska högtrycksspolas inför filmning. Här kan vi få en bild av skicket på rören och om fastigheten exempelvis behöver en relining eller stambyte.

Slutbesiktning

Filmning av nylagda avloppsledningar samt renoverade rörledningar sker i syfte att lokalisera eventuella observationer i form av rör skador.

Bo kvar - i lugn & ro

Att renovera genom relining är ett smart val!
Våra metoder är både snabba och kostnadseffektiva och med vår långa erfarenhet och våra höga kvalitetskrav så tänjer vi på gränserna för vad som tidigare varit möjligt. Dina avloppsrör renoveras och blir som nya utan att du behöver riva ut gamla rör. Detta innebär minimal mängd med avfall, minimala störningar och lägre kostnad jämfört med ett traditionellt stambyte. Sammanfattningsvis, med relining får du en högkvalitativ renovering av ert avloppssystem, samtidigt som du gör en långsiktig investering i din fastighet.