Medlemmar i:
BRiF

Relining – kostnadseffektivt, snabbt, smidigt och komfortabelt!

Vad är relining?

Relining är samlingsbegreppet i branschen för att förnya och renovera rörledningar från insidan. Istället för att byta ut hela rören kan man med relining renovera dem istället. Som ett resultat av detta är det både billigare och mer tidseffektivt. Relining kan man utföra på olika sätt och med olika typer av metoder. Vi på Pipe Relining Syd använder en beprövad metod med en egen utvecklad teknik för bästa resultat.

KVALITATIV RÖRRENOVERING

Pipe Relining Syd ska i sin verksamhet med rörrenovering av spill- och dagvattenledningar i fastigheter, uppfylla kundens och samhällets krav. Vår information om produkter och tjänster ska vara tydlig. Vi lägger stor vikt vid att kunden förstår vad vår leverans innebär och att kundens förväntningar alltid ska tillgodoses. Vårt kvalitetsarbete ska därför präglas av ständiga förbättringar. Våra medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i kvalitets- och miljöarbete.

PRODUKT MED LÅNG LIVSLÄNGD

Materialen som vi använder för att renovera rör är en beprövad och godkänd produkt. Den har tillverkats sedan 50-talet och är vanligt förekommande i karosser till sportbilar, blad till vindkraftverk och mycket mer. Tillsammans med detta har vårt material och vår produkt testats och godkänts av olika certifierings-institut i flertalet länder. Dessutom har vår produkt en livslängd på minst 50 år och i de flesta fall lämnar vi 10 års garanti på utförandet.

HÄNSYN TILL MILJÖ

Pipe Relining Syd arbetar aktivt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Miljöarbetet präglas därför av ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp. Vi uppfyller lagar och förordningar och övriga bestämmelser som omfattar vår verksamhet. Alla medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i miljöarbetet.

MEDVETNA MATERIALVAL FÖR HÅLLBART BYGGANDE
Våran produkt vid installation av strumpa/foder finns med i SundaHus databas.
SundaHus miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Vill du veta mer om relining eller få en kostnadsfri offert? Hör av dig redan idag.

VI ARBETAR I SÖDRA SVERIGE

Osäker på kvaliteten på era gamla rör?
Kontakta oss så kommer vi ut och inspekterar på plats. Vänta inte tills det är för sent med renoveringen av era rör – det kan bli kostsamt!

Kontakta oss

Återkommande stopp i avloppen?
Då kan en TV-inspektion vara rätt för dig!